VORTEX-kort

Vi kanske inte är medvetna om det, men det finns en mängd olika miljöpåfrestningar och föroreningar som kan vara skadliga.

 

Dessa inkluderar:

  • elektromagnetisk strålning från elektriska apparater som TV-apparater, datorer, bredband och mobiltelefoner
  • elektromagnetisk strålning från externa källor såsom högspännings ledningar, kraftstationer, antenner samt mobiltelefonmaster
  • föroreningar i vår luft, mat och vatten
  • geopatiska spänningar som orsakas av underjordiskt rinnande vatten, skiljelinjer, hjälplinjer, underjordiska hålrum och vissa mineralkoncentrationer
  • störningar i jordens magnetfält som orsakas av gruvdrift, fundament för höga byggnader, underjordiska transportsystem, stenbrott och offentliga nyttigheter såsom avlopp, vattenledningar etc.

 

Under de senaste 20 åren har Dr Jeff Levin utvecklat en enkel men effektiv metod för att omvandla dessa miljö- och geopatiska påfrestningar. Det kallas vortexsystem och består av individuellt laddade magnetkort. Det finns idag ca 25 kort i systemet, var och en med en specifik frekvens och syfte.

 

Vad används VORTEX-korten till?

Korten är särskilt användbara för att hela fysiska, mentala och känslomässiga sjukdomar i kroppen. De fungerar som en transformator och ändrar en skadlig frekvens till en som är positiv för människokroppen.

 

Hur fungerar ett VORTEX-kort?..

Kortet innehåller en svag magnet som håller de specifika frekvenserna som varje kort består av. Många av korten fungerar som ett skydd och omvandlar skadlig strålning eller elektromagnetiska fält, så att de istället gynnar det mänskliga energifältet.


Var kommer vibrationsfrekvensen från?

Det finns en frekvens i hela universum som är bra för alla levande celler. Denna universella energi eller livsenergi har  koncentreras i vortexkortet. När korten används hjälper de till att återställa och höja frekvenserna vilket leder till flöde och balans. VORTEXkorten skapar ett kraftfullt energifält som påverkar både kropp och miljö.

 

Se alla VORTEX-kort här och läs om dess påverkan.

*****

Beställ VORTEX-kort

Beställ VORTEXkort genom att fylla i nedanstående formulär. Du får ett svarsmail med information om totalpris inklusive frakt, och kontonummer att betala in på.

 

Alla kort skickas som rek.brev.

 

 

KONTAKTA  A-C LINDQVIST FÖR AKTUELLA PRISER OCH FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING 


LÄS MER OM KORT OCH ÖVRIGA PRODUKTER PÅ www.life-alignment.com


 

 

 

Activator
Generator - small
Mobilkort
Power cards; 4 kort
Presence
Radiance; 3 kort
Receptivity
Resonance
Restore
Sead of Life
Square - small
Torus; 2 kort
Pendel
Silversmycke med Square-kort,
Tennsmycke ca 4cm, med Square-kort
Tennsmycke ca 2,5cm, med Square-kort
Vortex Matta
Vortex Sittdyna
Wand
Vortex Pad
Vortex Metatron Mat
 
Breath of Life
Generator
Heart
Hexagon
Octagon
Pentagon
Rainbow
Square
Tree of Life
Triangle
Trust
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heart

Flow 1 & 2.


Vortex-kort

 

. Fler kort och mer info

om dessa kort finns

på Vortex-kort sidan.

Rainbow

Balanserar och harmoniserar atmosfären i våra hus. Fästs på dörrkarmen över ingångsdörren. Neutraliserar de negativa effekterna från elektromagnetisk strålning, geopatisk stress och negativa energier och skapar en renande atmosfär som fylls med livskraft och ljus.

Mobil-kort

Avvisar skadlig strålning från mobiltelefoner till frekvenser som harmoniserar med det mänskliga energifältet. När kortet placeras på mobilen stärks kroppens energifält och strålningen blir  inte ohälsosam. 

Presence

Hjälper till med att medvetet leva i nuet och att vara närvarande i  våra kroppar

Grundar och jordar oss.

 

Sead of LIfe

Ett av korten man använder vid en balansering. Skyddar mot negativa energier och bidrar till ett djupt helande av kroppen,

Resonance

Det andra kortet man använder vid balansering. Förstärker den djupa läkning som Sead of Life kortet ger och håller kvar de positiva förändringar som uppstår i kroppen.

Smycken

Smycken är till för personligt skydd från negativa energier och neutraliserar elektromagnesk strålning.

Finns i flera olika material och utformning.

De innehåller energier från Square, Hexagon och Sead of Life-korten