Kurser

Kursprogram 2023

Datum 2023

Utbildning

Lärare

Ort

7 januari

Solar Plexus forts.

Anna Sandberg

Alingsås

19 - 22 januari

Modul 2

Anna Sandberg

Alingsås

18 mars

Hjärtchakra forts.

Anna Sandberg

Alingsås

24 - 26 mars

Modul 1

Anna Sandberg

Norge

13 - 16 april

Grundkurs/Body Spin

Anna Sandberg

Alingsås

29 april

Halschakra forts.

Anna sandberg

Alingsås

2 - 4 juni

The Power of Trust

Jeff Levin

Vänersborg


Är du intresserad av någon utbildning som ej är med i schemat- skicka en intresseanmälan, så kan vi planera därefter, tack!

Varmt välkomna!

Information om resp. kurs - läs nedan.

Varmt Välkommen med din anmälan!

 

Grundkursen - Body Spin

Kursen är på svenska


Body Spin är grundkursen i Life Alignmént. I den här kursen lär du dig att arbeta och balansera med de två Vortexkorten (virvelkort), Sead of Life och Resonance, som är  laddade med specifika frekvenser för att bidra till att skapa en virvel eller gateway (port) genom vilken energi kan frigöras eller tas emot. Detta skapar ett kraftigt flöde av helande energier i kroppen vilka aktiverar kroppen att läka sig själv.

 

Under fyra dagar får du lära dig om:

 • Hur du använder dig av muskeltestning och pendel som ett sätt att samla in information från kroppen och själen.
 • Hitta och lösa upp svagheter och blockeringar i kroppen med hjälp av energimässiga kroppspunkter, energicenter och korrigeringspunkter.
 • Vortexkort och hur de används.
 • Hur du kan hitta och lösa upp känslomässiga mönster som är gömda i cellminnet och på det sättet befria en person från att vara bunden till gamla mönster och känslomässiga sår. 
 • Hur du använder de två Vortex-korten för att integrera behandlingen och skapa en process som fortsätter långt efter behandlingen avslutats.

Under kursen får du träna och praktisera med pendel, muskeltestning och att hitta och balansera kroppspunkter.

Ingen tidigare erfarenhet av energiarbete är nödvändig. 

 

Förkunskaper: Inga

Datum:

Plats: Edsåsvägen 184, Alingsås

Kostnad: 5 600:- plus kostnad för 3 st. Vortexkort och 1 st.pendel

Lärare: Anna Sandberg


Anmäl dig här                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Body Alignment Module 1

Kursen är på svenska

 

Modul 1 fokuserar på att finjustera metoden och ge en djupare förståelse av energin och Life Alignments system av healing. 


Ger dig ytterligare verktyg för att komma vidare i den här fantastiska resan till personlig utveckling, likväl som till att kunna hjälpa andra att läka.


Under 3 dagar kommer du att lära dig om:


 • Hitta och balansera fler kroppspunkter (energiportar till organ, körtlar, system och  mikroorganismer)
 • Kroppskretsar - återansluta kommunikationskanaler mellan organ, körtlar eller system
 • Balansering och läkning av känslomässiga problem
 • Balansera specifika känslor ex.vis självdestruktivitet, rädslor och ilska
 • Balansering och läkning av smärttillstånd 
 • Träna mer på muskeltestning och pendling

  

Förkunskaper: Grundkursen 

Datum: 

Plats:Edsås, Alingsås

Kostnad:

Utbildare: Anna Sandberg

Anmäl dig här

   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Body Alignment Module 2

Kursen är på svenska


Modul 2 fokuserar på kopplingen mellan den känslomässiga processen och kroppens blockeringar, genom att identifiera och släppa de livshistorier som skapar dessa blockeringar och hindrar oss från att uttrycka våra sanna jag. Denna koppling är en mycket viktig aspekt och är en integrerad del av Life Alignmnet.

Undervisningen är på svenska.


Modul 2 innehåller:

 • Att hitta ursprunget till olösta frågor och trauman
 • Identifiera, balansera och släppa känslomässiga mönster
 • Att arbeta med det kroppen behöver prioritera
 • Balansera meridianer, chakran och subtila kroppar
 • Distans-healing
 • Analys och korrigering av kroppens system, organ, körtlar och subtila energisystem

 

Förkunskaper: Modul 1

Datum:

Plats:

Kostnad

Utbildare:Anna Sandberg

Anmäl dig här


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Body Alignment Modul 3Förkunskaper: Modul 2

Datum: 

Plats:

Kostnad: 

Utbildare:  


Anmäl dig här


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


Vortex Alignment utbildning

Kursen är på svenska

 

Vortex Alignment är en del av Life Alignment, utvecklad av Jeff Levin, där man använder sig av vortexpunkter på kroppen för att komma åt energifälten i organ, körtlar och kroppssystem.

Balanseringen förstärks genom att man använder Vortex kort.


Vortex-kort har en djupgående helande effekt på kroppen när de används under en balansering eller bärs på kroppen och har visat sig hjälpa till att:


     ¤ Justera kroppens struktur, lindra strukturella smärtor.

     ¤ Balansera chakran, meridianer och subtila kroppar.

     ¤ Balansera energifälten i organ, körtlar och kroppssystem.

     ¤ Stärka immunförsvaret.

     ¤ Lätt smärta.

     ¤ Höja frekvensen hos de subtila kropparna.

     ¤ Syresätter och avgiftar blodet.

     ¤ Släppa emotionell stress.


Vortex korten har också visat sig hjälpa till att skydda oss mot miljöstressorer såsom:


     ¤ Elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, datorer, personsökare etc.

     ¤ Geopatisk stress (underjordiska strömmar, liggande linjer, Curry och Hartmann etc.)

     ¤ Föroreningar i vårt vatten, mat och luft

     ¤ De främjar också en hög frekvens i våra levnads- och arbetsmiljöer.

     ¤ Lär dig att erbjuda vibrationell läkning enkelt och effektivt med hjälp av Vortex Technology!


Kursen ska visa hur vi påverkas av våra egna och andras (negativa) tankemönster och hur vi påverkas av miljön - såsom elektromagnetisk och geopatisk stress. Korten är användbara för att omvandla miljöskador och störningar till en frekvens som läker fysiska, mentala och känslomässiga sjukdomar i kroppen. På så sätt fungerar korten som en transformator och ändrar en skadlig frekvens till en positiv

Under de fyra kursdagarna kommer du att:


 • Lära dig att arbeta med 12 Vortex -korten. Balansera  dig själv och andra energimässigt för att stödja läkning av kroppen och miljön.
 • Lära dig hur du kan använda Radiance & Activator Vortex kort set.
 • Lära dig att använda Vortex-korten på kroppen.
 • Balansera smärta.
 • Vortex Chakra meditation.
 • Hur man använder slagrutor.
 • Geopatisk stress - vad det är och hur man balanserar det.
 • Balansera Vortex Center, energiportarna in i kroppen.
 • Cirkelboken - balansera och åstadkom läkning av fysiska problem på distans.
 • Livets Träd-boken - balansera och åstadkom läkning av de känslomässiga/själsliga problemen på distans.
 • Arbeta med de energimässiga kroppspunkterna för: äggstockar/testiklar, prostata- blåsa- livmoder , jäst / svamp, bakterier, virus, lågt och högt blodsocker, binjurar, mage, tjocktarm, tunntarm, njurar, lever, gallblåsa, lymfa, lungor, cellkärna, hjärta, blod, cellulär syresättning, sköldkörtel, hypofys, corpus callosum och tallkottkörteln .


Observera: Du behöver inte ha alla Vortex-kort för att kunna delta. Kort kommer att säljas på platsen för dem som vill köpa några.


Förkunskaper: Body Spin

Datum: 

Plats:

Pris:

Utbildare: Anna Sandberg

Anmäl dig här


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Chakra Workshop med Anna SandbergFörkunskaper: Inga - ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Datum: 18 mars, 

Plats: Edsås, Alingsås

Kostnad: 1 350:-

Utbildare:  Anna sandberg* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *The Power of Trust


Genom vår personliga historia, uppstår självtvivel och rädslor som stänger av möjligheten att känna oss vägledda, stöttade och kopplade till vår inre visdom.

Grundessensen i Jeff är att han har en total tillit och en stark övertygelse om att han ALLTID är buren.

Tillit och intuition är aspekter av vårt naturliga tillstånd och som finns inom oss. Under workshopen kommer vi arbeta med att skapa en djupare kontakt med dessa kvaliteter och förmågor.

Tillit till oss själva och till universum, kan som allt annat utvecklas och fördjupas.

I denna 3-dagars workshop kommer Jeff att guida oss till att lyssna på vår inre röst och återvända till vår inre visdom och intuition.

Öppen för ALLA – inga förkunskaper krävs.

 

 

Plats: Quality Hotel Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg.

Kontakta Margareta Johannesson för mer hotellinformation.

Förkunskaper: Inga - alla är välkomna

Datum: 2- 4 juni 2023,

Tider: 09.30 – ca.18.00, söndag planerar vi att avsluta 17.00

Kostnad: 6 725:- Detta ingår i priset - Kursavgift, fm/em -kaffe och lunch 3 dgr.

Utbildare: Jeff Levin
Kurser - Norge

Kontakta Nina Bendiksen - Norges koordinator för information/anmälan/frågor. 


* * * * * * * *


Anmälan och information

 

Fyll i nedan för mer info och anmälan till utbildningarna: