Jeff Levin

 

Dr. JEFF LEVIN är en internationellt känd healer och en världsledande auktoritet på området Energimedicin. Hans resa började när han som barn intutivt förstod och uppfattade världen bortom det tredimensionella tänkandet. Hans dragning till det andliga fältet gjorde att hans stora gåvor inom healingens område tidigt blev tydliga.

Född och uppvuxen I Sydafrika, började Jeff sitt yrkesliv som arkitekt, men var manad att följa sitt kall som healer.

I mer än 30 år har Jeff rest Jorden runt och helat, undervisat, och inspirerat alla dem som deltagit I hans omvälvande workshops.

 

Idag är Life Alignment en ledande metod inom den starkt växande Energimedicinen. Den här healingtekniken är en förebild inte bara för att förstå sinne-kroppssambandet, utan även för framtiden för den holistiska medicinen.

Jeff Levin vid sitt besök i Kungälv under Hjärt Chakra kursen i sept. 2017