Life Alignment Förening Sverige

Föreningen Life Alignment Sverige bildades 2022.  Vi är en nystartad förening och glädjs åt att medlemsantalet ökar för varje år. Vi välkomnar alla studenter och terapeuter att gå med i föreningen. Dessutom är ALLA  som är intresserade av energiarbete välkomna som stödmedlem.


Vi möts online på medlemsmöten och årsmöte, så alla i hela Sverige kan vara med - gemenskap är viktigt.

Medlemsmötena är till för att utbyta tankar och erfarenheter, ibland har vi tema som vi pratar kring och oftast innehåller även dessa 1-timmars sessioner en kortare meditation, en läggnig av ett Cirkel/Tree of Life mönster eller liknande.

Under 2023 hade vi 4 medlemsmöten där temat varit Vortexkort. Fyra olika medlemmar har pratat om 2-3 kort som varit viktiga för just dom.

Vi ser gärna att fler vill bli involverade i att hålla i dessa medlemsmöten (kanske själv eller tillsammans med någon). 

Kontakta någon i styrelesen om du har någon idè på ämne, eller om du själv vill hålla i ett möte.


Vi som idag ingår i styrelsen är:Gerd Skogberg             A-C Lindqvist          Margareta Johannesson     Peter Kinde          Anna Sandberg             Lena Litzen        Malin Johansson

   Ordförande                       Kassör                     Sekreterare                    Ledamot                 Ledamot                    Suppleant           ValberedningVarför en förening ....

Att främja Life Alignments utveckling och spridning i Sverige.

   

  Att genom sammankomster och information ge medlemmarna möjlighet att fortsätta utvecklas tillsammans genom mindre workshops, meditatioer föreläsningar mm. i samverkan med varandra i syfte att befrämja Life Alignment Sveriges tillväxt.

   

  Att samordna Life Alignment i Sverige samt fungera som stöd och stöttning för Life Alignment-studenter och Life Alignment-terapeuter i Sverige.

   

  Att sprida information om Life Alignment till allmänheten.


  Man blir medlem genom att anmäla sitt medlemskap per e-post till info@lifealignmentsverige.se och betala föreningens årsavgift.

  Om man som terapeut vill finnas med på Life Alignment Sveriges hemsida tillkommer en serviceavgift.

   

  Även om man inte utövar Life Alignment själv men är intresserad av alternativa sätt att läka sig själv är man varmt välkommen som stödmedlem och då kontaktar man som ovan.


  Medlemsavgiften är 300:-/år.

  För Certifierade som önskar ha foto, text och kontaktuppgifter med på hemsidan tillkommer en serviceavgift på 100:-/år.